State_3_proposal
Ilkka Hiltunen 7.5.2012 Email_big Katsottu viimeisen kuukauden aikana 239 kertaa

Aloite: Lakiehdotus turkistarhaamisen kieltämiseksi (Ended)

Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eläinsuojelulain (247/1996) 22 § seuraavasti:

22 § Tarhauskielto

Eläinten tarhaaminen turkisten tuottamiseksi on kielletty.

Asetuksella voidaan eläinsuojelullisista syistä kieltää eläinten tarhaaminen myös muissa tuotannollisissa tarkoituksissa.

Tämä laki tulee voimaan __ päivänä ____ kuuta 20__.


Johdanto lakiehdotuksen perusteluista:

Lakimuutoksella muutetaan eläinsuojelulain 22 § seuraavasti: Eläinten tarhaaminen turkisten tuottamiseksi on kielletty. Asetuksella voidaan eläinsuojelullisista syistä kieltää eläinten tarhaaminen myös muissa tuotannollisissa tarkoituksissa.

Elinkeinovapaudesta poikkeaminen on tehtävä lain tasolla.

Eläinsuojelukehitys on ollut Euroopassa muutamien viime vuosien aikana nopeaa juuri turkistarhauksen kohdalla.

Turkistarhausta on arvosteltu jo pitkään ja arvostelu sekä sen myötä lainsäädännön kehittäminen ovat kiihtyneet viime vuosina. Kritiikin kohteena on ollut eläinten pitäminen sellaisissa oloissa, joissa hyvinvointia tai lajityypillisiä tarpeita ei ole voitu toteuttaa eläinten kannalta hyväksyttävällä tavalla. Toisaalta myös eläinten kasvattamista ja tappamista pelkästään turkisten tuottamista varten pidetään yhä laajemmin eettisesti kestämättömänä toimintana.

Yhä useammassa Euroopan maassa on eettisen keskustelun seurauksena kielletty turkistarhaus yksiselitteisesti kokonaan. Vaihtoehtoisesti useat Euroopan maat ovat asettaneet turkistarhauksessa eläinten hyvinvoinnille sellaisia vaatimuksia, jotka ovat eläinten kannalta tarpeellisia, mutta johtavat käytännössä taloudellisesti kannattavan turkistarhauksen loppumiseen.

Nykyisellään Suomen turkiseläinten suojelua koskevan valtioneuvoston asetuksen (1084/2011) mukainenkin turkiseläinten kasvattaminen aiheuttaa kaikille turkiseläiminä käytettäville lajeille merkittäviä hyvinvointiongelmia. Suomen eläinsuojelulaki (247/1996) 3§ Yleiset periaatteet 1 momentti määrää, että eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet. Eläinsuojelulain 4§ Eläinten pitopaikka 1 momentti määrää, että eläimen pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä muutoinkin tarkoituksenmukainen ottaen huomioon kunkin eläinlajin tarpeet.

Jo vuonna 2001 Euroopan komission tieteellinen komitea julkaisi raportin, jossa kuvattiin merkittäviä turkistarhauksen eläimille aiheuttavia hyvinvointiongelmia. Raportti suositteli muun muassa supikoirien tarhaamisen lakkauttamista toistaiseksi. Viime vuosina myös Suomessa tehtyjen turkiseläinten hyvinvointitutkimusten tulokset kertovat siitä, että eläinten lajityypilliset käyttäytymistarpeet eivät toteudu tarhoilla, mistä aiheutuu haittaa eläinten hyvinvoinnille. Käytännössä tarhausta on vaikea kehittää niin, että se koskaan täyttäisi tarhattavien eläinlajien monipuoliset käyttäytymistarpeet ja olisi taloudellisesti kannattavaa.

Turkistarhausta voidaan pitää eläinsuojelulain hengen vastaisena toimintana ja tähän perustuen se tulee kieltää.

Lainsäädännön puutteiden lisäksi Suomessa on toistuvasti havaittu, että edes nykyiset lainsäädännön vaatimukset eivät tarhoilla toteudu. Suomen ohella Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on tarhojen kuvauksissa paljastunut törkeitä eläinten hyvinvoinnin laiminlyöntejä. Vammautuneet eläimet ovat usein turkistarhojen arkipäivää. Vammat ovat seurausta huonosta hoidosta, eläinten terveyden kustannuksella toteutetusta jalostuksesta ja olosuhteiden aiheuttamista eläinten käytöshäiriöistä, jotka johtavat muun muassa siihen, että eläimet pureskelevat itseään ja lajitovereitaan. Muun muassa Norjassa Eläinlääkäriliitto on vedonnut turkistarhauksen kieltämiseksi ja Ruotsin
eläinlääkäriliiton edustajan kommentit ovat olleet erittäin kriittisiä alaa kohtaan. Myös Suomessa lukuisat eläinlääkärit puoltavat tarhauksen lopettamista.

Turkistuotanto aiheuttaa eläinten hyvinvointihaittojen lisäksi merkittäviä ympäristöhaittoja. Suomessa MTT julkaisi vuonna 2011 raportin, jonka mukaan turkisten tuotanto aiheuttaa huomattavasti enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin vertailumateriaalien tuotanto. Lisäksi turkistuotannon happamoittavat päästöt olivat raportin mukaan huomattavan korkeat. Etenkin paikallisella tasolla myös turkistarhauksen rehevöittävät vaikutukset voivat olla merkittävä ympäristöhaitta.

MTT:n vuonna 2008 tuottaman raportin Turkistilojen talous ja alan merkitys sekä tulevaisuuden näkymät Suomessa mukaan turkistarha työllistää suoraan keskimäärin vain 0,7 henkilöä tarhaa kohden. Tämä tarkoittaa 700 täysiaikaista työvuotta. Noin 40 % Suomen tiloista on päätoimisia turkistarhoja, muilla tiloilla eläinten tarhaaminen on yksi tuotantosuunta muiden rinnalla. Valmiuksia muille aloille siirtymiseen on. Lisäksi myös tarhaajien ikärakenne tukee tarhauksesta luopumista ilman suuria uudelleentyöllistymisongelmia. Tarhojen työntekijöistä moni on ulkomailta palkattavaa kausittaista työvoimaa, eikä kansallisen työllistävyyden lasku ole suoraan verrannollinen työpaikkojen lukumäärään.

Turkiseläinten merkittävät hyvinvointiongelmat, turkistarhauksen ympäristövaikutukset sekä muualla Euroopassa tehdyt lainsäädännölliset päätökset tukevat turkistarhauksen lakkauttamista Suomessa. Elinkeinon lopettaminen voidaan toteuttaa siirtymäajalla, tukien tuottajien muille aloille ja eläkkeelle siirtymistä.

Lataa ehdotuksen perustelut PDF:nä.

Aloitteen vireillepanijoina ovat Kati Pulli, Leo Stranius ja Helinä Ylisirniö.

Edustaja: Kati Pulli, kati.pulli [at] animalia.fi, p. (09) 72065910, 050 3845072

Varaedustaja: Joonas Pekkanen, joonas.pekkanen [at] avoinministerio.fi, 050 5846800

Kansalaisaloitekampanjan kotisivut: Turkistarhaton Suomi

Sivuilta löydät ohjeet kannatusilmoituksen antamiseen sekä tietoa kampanjasta ja siihen osallistumisesta.

Aloitehanketta koordinoivat Eläinsuojeluliitto Animalia, Luonto-Liitto, Oikeutta eläimille ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto.


Linkki tämän aloitteen rekisteriselosteeseen

Lähimmät keräyspisteet


Näytä koko kartta
Keräyspisteet osoitteineen

Asiantuntijalausunnot

Ei vielä lausuntoja

Kommentit

Juha Räisänen Email_big
| 25.11.2012 00:20

Maailmassa on yksi suuri ongelma ja se on ihminen.. Ehdottaisinkin 200:n vuoden lastenteko-kieltoa, mikä ratkaisisi miltei kaikki ongelmat.. :)

Erno Hyttinen Email_big
| 15.11.2012 00:44

Kyllä meinaa itku päästä, kun lukee teidän typerien hippien kommentteja. Turkistarhaus tuo leivän pöytään tuhansille suomalaisille ja kustantaa monen tukipalvelut verojen kautta. Se on yksi harvoista teollisuuden aloista jota Suomi hallitsee.

Ennen kaikkea, teidän logiikka ontuu pahasti. Se ei sinänsä ole ihme, koska näyttäisi, että aloite saa lähinnä kannatusta 14-26 vuotiaiden kaupunkilaistyttöjen keskuudessa.

Väite, että ihminen ei saisi hyötyä eläimistä on kestämätön. Jos joku teistä hihhuleista syö lihaa tai käyttää nahkatuotteita, kuten kenkiä tai sohvia, olette pahemman luokan tekopyhiä.

Liha- ja maitotuotteet menevät samaan kastiin turkistarhauksen kanssa. Samaten kaikki nahasta valmistettu on hyötymistä eläinten kustannuksella. Ehkä teille tärkeintä, meikit ja kosmetiikka on testattu usein eläimillä, lääkkeistä puhumattakaan.

Mitä tulee argumenttiin - turkikset eivät ole välttämättömiä - se nyt on kaiksta naurettavin. Kuinka paljon aloitteen kannattajat omistavat ja kuluttavat ei-välttämättömiä esineitä. Siis kaikki meikit, kosmetiikka, elektroniikka, koristeet, korut, urheiluvälineet...

Asioita ei pidä kieltää vain koska joku niin haluaa. Ymmärtäkää nyt hyvät ihmiset, että yritätte tuhota elinkeinon tuhansilta ja heittää viemäriin satojen miljoonien vientitulot. Nämä ovat oikeita ihmisiä. Kaikki ilman loogista perustelua, vain koska on niin paha mieli niistä eläimistä.

Venäläiset yrittäjät varmaan nauravat ja hyppivät tasajalkaa, odottaen että he perivät valtavan bisneksen. Jos haluatte parantaa maailmaa, niin viekää sille resuisen näköiselle juopolle, tai muille köyhille vähän ruokaa.

Markku Lintulaakso Email_big
| 13.11.2012 16:15

Eläinten hyväksi muutetaan suomi!

Tytti Salenius Email_big
| 13.11.2012 02:03

Jumala siunatkoon tämän lakiehdotuksen menevän läpi! Eläinten hyväksi! <3

Tuija Neuvonen Email_big
| 25.10.2012 18:14

Kirjautumisvaikeuksien vuoksi en päässyt osallistumaan kansalaisaloitteeseen, ja luultavasti tällä viiveellä se jääkin tekemättä. Päädyin seuraavanlaiseen puun ja kuoren väliseen tilaan: niin pitkään kun syön lihaa, jota ilmankin voi elää, en voi vaatia muitakaan lopettamaan eläimen käyttämistä tarpeidensa tyydyttämiseen. On kivuttomampaa vaihtaa liha kasvisruokaan tai äänestää jaloillaan luomutuotetun lihan ja maitojalosteiden puolesta kuin turkistarhaajalle etsiä uusi leipäpuu. Vaikka onhan sekin mahdollista. Pohjanmaalainen enoni luopui turkistarhauksesta ja siirtyi autokaupan alalle.

Jonna Kumpulainen Email_big
| 18.10.2012 11:28

Suomessa tuotetaan erittäin paljon asioita, joita ihminen ei todellisuudessa tarvitse. Turkisten tarpeettomuus on huono argumentti. Ei mitään muutakaan tuotantosuuntaa kielletä siksi että tuotteita ei tarvita.

Itse lakialoite on epätarkka. Mielestäni on väärin että tuotantoeläimet asetetaan eriarvoiseen asemaan sen perusteella, mitä tuotteita niistä saadaan. Vähintään pitäisi tarkentaa että petoeläinten tarhaaminen, tai että yksinomaan turkisten tuotannon vuoksi tarhaaminen.

Mielestäni asiassa pitäisi pureutua eläinten olosuhteisiin, ei elinkeinoon. Velvoitettaisiin tekemään asiat oikein, ei olla tekemättä asioita millään tavalla. Tämä siksi, että ongelmat ovat lähtöisin eläinten olosuhteista. Myös lain aiheuttamat Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuvat reaktiot täytyy huomioida. Tänä päivänä vastuu on globaalia.

En kannata turkistarhaamisen kieltämistä. Kannatan tiukempia eläinsuojelumääräyksiä kaikkia tuotantoeläimiä koskien, riippumatta siitä kuka niistä saatavia tuotteita tarvitsee tai ei tarvitse.

Minna Parkkinen Email_big
| 8.10.2012 13:18

Mullakin tökkinyt allekirjoitus. En pääse Elisa mobiilivarmenteella, enkä myöskään S-Pankin pankkitunnuksilla tuota kannatusilmoitusta tekemään.

Sitten kommenttia varsinaiseen aiheeseen: "Tällä hetkellä Suomessa on noin 1000 turkistarhaa. Noin 20 prosenttia maailman ketunnahkatuotannosta ja 5 prosenttia minkinnahoista on peräisin Suomesta. Tarhojen määrä on vähentynyt huomattavasti, sillä 1980-luvun puolivälissä niitä oli lähes 6000. "

ja

"Turkiseläimiä on Suomessa tarhattu alle 100 vuotta eli ne ovat edelleen villieläimiä. Kantaa on myös jatkuvasti täydennetty suoraan luonnosta. Tarhattavilla turkiseläimillä on siis edelleen samat vaistot ja tarpeet kuin villeillä sukulaisillaan: liikkumisen ja saalistamisen tarve sekä monenlaisia sosiaalisia tarpeita. Tarhaolosuhteissa ne eivät voi toteuttaa mitään näistä."

Martti From Email_big
| 5.10.2012 15:38

Toivottavasti tulee tarpeeksi allekirjoituksia hyvän asian puolesta !

Robert Löfman Email_big
| 2.10.2012 22:56

Nyt on aika kieltää tämä moraalisesti arvelluttava ja turha toiminta. Esimerkin näyttäminen on ensimmäinen askel kun vakuutamme muita kansakuntia siitä että tämän päivän länsimaassa ei ole enää mitään syytä rääkätä eläimiä vaatteiden takia.

Marko Koskinen Email_big
| 2.10.2012 11:03

Järjestelmä näköjään muuttaa kapiteeliksi rivit, joiden alla on tavuviivoja...

Marko Koskinen Email_big
| 2.10.2012 11:01

Allekirjoitettuani sain viestin:

The change you wanted was rejected.

Maybe you tried to change something you didn't have access to.

Tämä tuli siis sen jälkeen kun olin tunnistautunut OP:n pankkitunnuksilla.

Alexander Hyvönen Email_big
| 2.10.2012 09:48

Kannatan turkistarhauksen lakkauttamista ja turkisten tuontikieltoa muista maista. Se on väärin ja rikollista pitää eläimiä ko. elinympäristössä, missä ne eivät voi käyttäytyä vähääkään luonnonmukaisesti. Tähän lisäten, turkikset on turhia nykyään....

Jussi Tuomi Email_big
| 1.10.2012 19:58

Miksei aloitetta vastaan voi äänestää?

Ami Housewine Email_big
| 1.10.2012 19:35

Lopetettan, eläinrääkkäystä.

Lauri Strengell Email_big
| 1.10.2012 17:35

Jotenkin tämä ohjelma muutti nuo minun ranskalaiset viivat numeroiksi 2 ja 4.

Lauri Strengell Email_big
| 1.10.2012 17:32

Täällä on todella huonoja argumentteja tarhauksen puolesta. Otetaan käsittelyyn muutama esimerkki.

  1. Työllistävä vaikutus
  2. Tämä ei voi olla kestävä argumentti yksin senkään vuoksi, että sillä voisi perustella minkä tahansa elinkeinon. Kyse ei ole elinkeinosta vaan siitä mikä on moraalisesti oikein tai väärin. Me emme hyväksy huumekauppiaankaan elinkeinoa sen vuoksi, että pidämme sitä eettisesti vääränä.

  3. Verotulot

  4. Tämä palautuu ensimmäiseen kohtaan. Emme halua verotuloja ammattihuumekauppiailtakaan, koska emme hyväksy hänen ammattiaan. Kyse on moraalista, siitä mikä on mielestämme oikein tai väärin. Eivät verotulot pyhitä palkkamurhaajankaan ammattin laillistamista. Mitä tapahtuu työttömiksi jääville tarhaajille on kokonaan toinen kysymys ja siihen pitää etsiä toiset vastaukset.

  5. Se, että jollei me tuoteta turkiksia niin muut tuottavat vielä pahemmissa olosuhteissa on myös kestämätön argumentti. Moraalista vääryyttä ei voi oikeuttaa sillä, että joku toinen tekisi sitten vielä enemmän väärin.

  6. Vielä kerran. Kyse on viime kädessä moraalisesta valinnasta, sillä kyseinen asia koskettaa mm. kivun ja stressin tuntemuksiiin kykeneviä olioita. Turkistarhausta pitää puolustaa tai vastustaa moraalisilla argumenteilla. Tällaisia argumentteja ei ole hirvesti kuulunut ainakaan tarhauksen puolustajilta.

Reijo Hakaoja Email_big
| 1.10.2012 17:07

Turkis, olipa metsästetty tai tarhattu, on mitä parasta luomua. Vrt. puuvillan kasvatus pohjavettä ryöstämällä ja rättien kuljetus maapallon ympäri.

Mikael Halminen Email_big
| 1.10.2012 15:15

Tuolla mainitaan EI-äänien lukumäärä, muttei mitään vinkkiäkään miten niitä voi antaa

Marjo Salo Email_big
| 28.9.2012 10:53

Eikös tuo nyt ole ilman muuta selvää että EHDOTTOMASTI PITÄÄ KIELTÄÄ.Jos aivokopassa kaikki kohdillaan niin pitäisi olla itsestään selvyys.Miks ihmisen täytyy olla aina kunkku?

Rafael Reinehr Email_big
| 23.9.2012 22:44

I just came from another planet the other night, and i want to ask: for what we need animal fur in a mentally healthy society?

Antti Särkkä Email_big
| 5.9.2012 06:21

Mitä te hullut keksitte seuraavaksi, kielto lehmien ja sikojen pitoon ? ei missään nimessä pidä kieltää, ne eläimet on sitä varten kasvatettu että niistä saadaan turkki kuten porsaat että niistä saadaan lihaa pöytään. Toki eläinten oikeuksia voi valvoa ettei niitä kohdella huonosti ja huonosta kohtelusta kovemmat seuraukset.

Raimo Juntunen Email_big
| 20.8.2012 14:14

Toivottavasti tämä ei tule menemään läpi. Pikemminkin pitäisi kiristää vaatimuksia turkistarhauksessa ja valvoa tarkemmin. Jos turkistarhaus kielletään Suomessa, tuotanto siirtyy sellaisiin maihin, jossa eläimien kunnolla ei ole yhtään mitään väliä. Eli eläinten asema huononee entisestään.
Ajattelevatko tämän aloitteen kannattajat tyyliin "Poissa silmistä - poissa mielestä"?

hannu kokko Email_big
| 8.8.2012 12:01

Toivottavasti tämä ei mene läpi. Alla olevissa teksteissä on hyviä perusteluja miksi ei. Vihreät ja muut eläinaktivistit voisivat käyttää energiansa lemmikkieläimien vähentämiseen. Esim. koiria on liikaa. Maalla lemmikkien pitämisen ymmärtää, mutta ei kaupungissa. Ei ole vapautta ja tilaa.

Miikka Mehtäläinen Email_big
| 7.8.2012 14:30

Ikävää miten kehä kolmosen sisällä ei ymmärretä kuinka merkittävästä verotulon lähteestä maallemme, sekä maaseudun ihmisille turkistarhauksessa on kyse. Voisinpa melkein verrata sitä Helsingin huumekaupan tulotasoon, ehkä se on helpompi suhteuttaa? Eikä sitä, että verrattuna ns. kehittyvien talouksien tarhaukseen, se on korkea laatuista ja eläimien terveyttä sentään tarkkaillaan. Sekä lopulta teurastus on tarkkaa ja nopeaa toimintaa, ei nyljetä tosiaankaan Suomessa kettuja elävältä! Halutaanko taas tappaa yksi suomalainen tuotantohaara. Se vain siirtyy toiseen maahan, ja sitten taas velkaannutaan lisää ulkomaille, kun ostetaan tuotteet sieltä.

Helena Kapanen Email_big
| 3.8.2012 11:35

Laillisen turkistarhauksen kieltäminen (mm. myös Suomessa) lisää maailmanlaajuisesti luonnonvaraisten (myös suojeltujen) turkiseläinten tarvetta eli (laitonta) metsästystä, joten olen tarhauksen puolesta
Perustelut:
Nykyään kovin globaalissa maailmassamme tuloerot kasvavat vauhdilla ja turkiksia tullaan aina jopa enenevässä määrin käyttämään statussymbolina,
joten ennemmin tarhatkaa kuin tappakaa sukupuuttoon.

Jorma Hytönen Email_big
| 30.7.2012 08:13

Lakiehdotukseen perustuvat asetukset:

1§: Lintujen ruokkiminen ihmistarhan (lue: asunto, taajama) läheisyydessä tulee kieltää.

Perustelut:
Linnut eivät tule toimeen vapaana luonnossa sen jälkeen, kun ihminen on huolehtinut niiden elinympäristöstä.

2§: Kanalintujen, sikojen, lehmien, hevosten ja samankaltaisten, alkujaan luonnonvaraisten, eläinten ruokkiminen ihmistarhan (lue: asunto, taajama) läheisyydessä tulee kieltää.

Perustelut:
Mainitut eläimet ovat pakotettuja elämään ihmisten rakentamissa rakennuksissa, eivätkä ne tule toimeen sen jälkeen, kun ihminen on vapauttanut ne luontoon.

Esa Rannisto Email_big
| 30.7.2012 08:06

Entisenä Pohjalaasena turkistarhaajana sympatiseeraan tarhaajia loppuun saakka. Sympatiseeraan myös tarhaeläimiä. Kyllä verkkopohja lumihangen voittaa. Harva tarhakettu on fyysysesti niin huonossa kunnossa, kuin melkeen jokainen luonnonkettu. Eläimen psyykkistä tilaa on vaikea arvioida. Ketun liikuskelu tarhassa/häkissä samaa lyhyttta liikesarjaa toistaen liittyy jokaisen ketun persoonalliseen tapaan reagoida ruokaan, tuoksuihin, vieraisiin jne. Voihan se ajankuluakin olla. Onko turkisnahkojen tuottaminen tarhaamisella kovinkin väärin? Se on jokaisen oma mielipide, siihen ei nää "pollit" paljoo vaikuta. Yleisesti ottaen näitä tarhauksen vastustajia ja varsinkin EVR-tyyyppisiä rikollisia pidetään laumana kirkuvina, pitkätukkaisian liimanhaistelijoina.

Tero Pajunen Email_big
| 26.5.2012 20:05

Mitäpä jos esitetty väitettä/ajatusmaailmaa "Luonnossa eläminen on eläimille vähintään yhtä julmaa kuin turkistarhassa eläminen" sovellettaisiin ihmisiin?

Moniko meistä on sitä mieltä, että vastaavasti noin. viiden neliön vankilakopissa syntynyt ja koko elämänsä viettävä ihminen, jolle tuodaan automaattisesti ruokaa joka päivä, ja joka saa lukea kirjoja ja katsoa telkkaria, poistumatta kopistaan - paitsi kun koittaa hetki, jolloin on päätetty että viedään teloitettavaksi (kyseinen ihminen ei osaa tätä odottaa, joten ilmeisesti elää ihan mukavasti turvallisessa elinympäristössään)?

Toki vapaamuotoinen elämä on eläimille jokseenkin julma, kuten myös ihmisille, mutta riittääkö tämä argumentiksi turkistarhauksen puolesta?

Tuomas Annala Email_big
| 19.5.2012 07:52

koirienpito kerrostaloissa pitäis myöskin kieltää ja samoin pitäisi kieltää lemmikkien pito sellaisilta ihmisiltä jokka ei niitä jaksa hoitaa... onhan ne koirat ihania pentuina.. mukavia pieniä karvapalloja mutta sitte ku ne kasvaa. Jostain kumman syystä niitä ei jakseta lenkittää eikä kouluttaa.. niistä tulee kiusankappaleita ku ne ei tottele mitään.. ne puree, haukkuu, syö kenkiä yms. no kuinkas käykään ne heitetään pihalle oman onnensa nojaan ja sitte otetaan uus vähän toisenlainen koira jos se vaikka tottelis... jep jep... näitä tarinoita oon kuullu niin monta! Meillä on kaks koiraa ja ne saa juosta vapaana pihalla eikä ne siitä mihinkään karkaa ku niitten kouluttamiseen on uhrattu aikaa... Koirilla pitää olla kuri ja säännöllinen elämän rytmi... silleen niitten kans pärjää. se voi olla tietysti vähän hankalaa jos ite on eläny elämänsä ilman sääntöjä ja kuria. tämä koko sivusto on täynnä ihmisiä joilta ilmeisesti on puuttunu säännöt ja kuri... ilmeisesti teidät on nakattu pihalle ku ette oo osannu noudattaa sääntöjä... vähä sama juttu niinku kuriton koira! Jos pitää tehdä laki-aloite jostain festarilippujen hinnoista niin pieni se on teidänkin elämä... jos ei oo rahaa mennä festareille niin sitte pitää pysyä kotona... ite oon joutunu aina rahat tienaamaan jos jotain oon halunnu... en voi ku sääliä tätä meidän yhteiskuntaa ku se tällääsiä ihmisiä kasvattaa!!!

Tuire Keinänen Email_big
| 15.5.2012 17:54

Kyllä se koiranpito äkkiä loppuisikin ihmiseltä joka jäisi kiinni siitä että pitää koiraa verkkopohjaisessa häkissä. Koiraa ei saa edes väliaikaisesti laittaa sellaiseen häkkiin jossa turkistarhojen eläimet viettävät koko elämänsä!

Totta kai eläinsuojelulakia pitäisi parantaa, tarkentaa ja tiukentaa kaikilta osin, tavoitteena turvata kaikille yksilöille mahdollisuus lajinmukaiseen käyttäytymiseen vaikka ne elävätkin vangittuina. Minä en näe mitään järkevää syytä, mikseivät mm. nämä maa- ja metsätalousministeriön asettamat minimivaatimukset eläintarhoille koske myös turkistarhausalaa?? http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/f30fi.pdf (koiraeläimet alkaen s. 20).

Matti Hietala Email_big
| 15.5.2012 16:37

Jos turkistarhaus pyritään kieltämään niin samalla tulee kieltää myös koirien ja muiden lemmikkieläinten pito. Siinäkin alunperin luonnonvaraiset villieläimet eivät elä luonnonmukaisessa ympäristössä vaan ihmisen kanssa pienissä asunnoissa ja muissa keinotekoisissa elinympäristöissä.

Matti Hietala Email_big
| 15.5.2012 00:43

Avoin ministeriö lakialoitteiden kannatuslukemiin ei tällaisissa ehdotuksissa kannata suhtautua kovinkaan vakavasti, sillä suuri osa kannattajista on alaikäisiä koululaisia joilla ei ole mitään todellista käsitystä mistä loppujen lopuksi on kyse.

Matti Hietala Email_big
| 15.5.2012 00:23

Turha ja haitallinen lakialoite!

Luonnossa eläminen on eläimille vähintään yhtä julmaa kuin turkistarhassa eläminen. Luonnossa eläimet saavat olla jatkuvasti varuillaan muiden petojen ja omien lajitovereidensa vuoksi. Lisäksi luonnossa niitä kiusaavat jatkuvasti syöpäläiset, loiset, taudit nälkä, talvella pakkanen. Poikaskuolleisuus on myös suuri, suurempi kuin turkistarhoissa. Ei eläinten "vapaana eläminen" mitään lepokodissa olemista ole luonnossakaan.
Turkistarhassa "villieläimet" tosiasiassa selviävät helpommalla.

Cityvihreät ovat irtautuneet todellisuudesta ja elelevät omissa fantasioissaan.

Päivi Kukanoksa Email_big
| 14.5.2012 10:42

Turkki on pelkkä koriste tänä päivänä ja siksi ihan täysin turha! Eläin on ainoa joka sen turkiksen tarvii! Ja tarhaajalle löytyy varmasti elinkeino joltain muultakin alalta!

Tuomas Annala Email_big
| 14.5.2012 07:49

Vielä sen verran haluan sanoa tästä meidän yhteiskunnasta että lääkkeet ja hoidot mistä me kaikki saamme nauttia että olisimme terveitä on tehty ihmiskokeilla.... sotien aikana... jos te haluatte olla esimerkkinä muille ihmisille ja muulle maailmalle niin menkää metsään, kaatakaa muutama puu, sahatkaa lautoja, rakentakaa maja, kerätkää marjoja, onkikaa kaloja ja yrittäkää elää ilman nykyyhteiskunnan luksus tuotteita.... sillä lailla tämä maailma pelastuu... mä uskon että moni tarhuri vois tuohon pystyäkki mutta epäilen että tällä palstalla on sellaisia ihmisiä todella vähän!

Tuomas Annala Email_big
| 14.5.2012 07:36

ekolookisuudesta vielä sen verran haluan sanoa että ite lämmitän taloani ja lämpimän veteni ketun rasvalla ja aurinko energialla. Naapurin isäntä levittää ketunpaskan pellolle ja sen avulla kasvattaa leipäviljaa teidänkin syötäväksenne. Elinkeinostani syntyvät teurasjätteet jauhetaan uudestaan eläinrehuksi ect. Tarhan valuma vedet ja jätevedet puhdistetaan nykyaikaisilla vedenpuhdistus laitteilla.... en tiedä mistään hiilijalan jäljistä mutta tälläisiin ratkaisuihin olen päätynyt omalla terveellä maalaisjärjellä!

Tuomas Annala Email_big
| 14.5.2012 07:18

Olen nuori tarhaaja, kahden lapsen isä. Asuntovelka päällä ja tarhan investointivelat niskassa. Keskimääräinen työviikko tunneissa on n.55h. Tarhauksessa mukana olen ollut 25 vuotta ja päätoimisena tarhaaja 7 vuotta. Voisin melkein kutsua tätä työtä elämäntyökseni ja te haluatte tämän työn minulta kieltää johon olen elämästäni suuren osan antanut. Eihän siinä muu vissiin auta ku kieltää tämä kauheus mitä olen elämäni tehnyt että ihmisille tulee parempi mieli. Olis kiva kuulla mitä mieltä tälläisistä puheista ollaan esim. Uudenkaarlepyyn, Evijärven yms kunnantaloilla ku kunnan verotulot tulee lähes 90% turkistuotannosta. Tosi jännä juttu. En tiedä mistä tilastoista ja tutkimuksista on revitty sellainen tieto että että yksi turkistila työllistää 0,7 miestyövuotta. Turkistarhaus ei ole enää mikään sivuelinkeino vaan oma tuotantosuunta maataloudessa. Ne jotka tätä työtä on joskus tehnyt sivuelinkeinona on lopettanut tai lopettettu. Tätä työtä ei tehdä enää vasemmalla kädellä niinkuin se oli joskus -80 luvulla ku suomessa oli yli 5000 turkistilaa... Kaikki nuoret tarhaajat on 100 prosenttisesti mukana tällä alalla ja investoinnit mitä yksi nuoritarhaaja on parina viime vuotena joutunut tekemään on useita satoja tuhansia euroja... enpä tiedä kuka ne investoinnit sitte maksaa jos te tämän touhun lopetatte. Jos turkistarhausta pidetään eettisesti pahana ja vääränä kaikella lailla ja se että turkis on nykypäivänä pelkkää ihmisen turhamaisuutta niin sillä livulla voidaan kieltää tässä maassa monta muutakin asiaa ja ne kiellot koskettaa kaikkia ihmisiä... pelikoneet,uhkapeli, internet, alkoholi, tupakka... jaa että miksi nämä luettelemani tuotteet pitäisi kieltää... näillä tuotteilla rääkätään ihmisiä... liika lihavuus, syöpä, näkövammat, sisäelin sairaudet, itsemurhat, koulumurhaajat, ihmiskauppa, perheväkivalta... ect kuinka paljon parempi paikka tämä maailma olisikaan jos nämä voitaisiin kans kieltää... ai niin... meiltähän katoaisi tämä teidän moderni yhteiskunta jossa raha ratkaisee! Jos te rakkaat ihmiset menette katsomaan teidän kotiinne että mitä kaikkea teidän kodistanne löytyy niin turhamaisuutta ja eettisyyttä on turha ottaa tähän keskusteluun... missä on valmistettu kaikki nyky-ajan turhamaisuudet esim telkkarit, tietokoneet, pelikoneet yms ja minkälaisissa oloissa ne on valmistettu... Kaikkien kivojen asioiden takia kärsii aina joku tai jokin... Lopettakaa se haavemailmassa elämine ja menkää töihin... tää elämä ja maailma missä me eletään ei oo mikään disneyn piiroselokuva jossa leijonat ja hiirulaiset on kavereita... Jos te haluatte elää ja nauttia tästä modernista yhteiskunnasta niin tällääset lakialoitteet saa heittää roskakoriin... sellaaset ihmiset joilla ois varaa sanoa tähän asiaan jotain elää mettäs ja hankkii elantonsa sieltä.

Emmi Lappalainen Email_big
| 12.5.2012 23:28

Turkistarhaus laittomaksi!

Jenna Mikkola Email_big
| 11.5.2012 13:13

Turkistarhaus historiaan!

Tuire Keinänen Email_big
| 10.5.2012 21:01

Ei minusta turkistarhausta elinkeinona tarvitse välttämättä kieltää. Kunhan vain laitetaan turkiseläinten pitoa koskemaan samat määräykset kuin mitkä koskevat muita vangittuja lajitovereita. Esimerkiksi ketulla pitää Suomessa olla muistaakseni väh. 600 neliömetrin kokoinen aitaus eläintarhassa, jossa se voi kaivaa jne. Sama vaan koskemaan turkistarhojen kettuja, sitten se selviää onko kyse elinkeinosta joka on kannattavaa. Elinkeino joka kannattaa vain jos kettua pidetään neliön kokoisessa verkkohäkissä, ei kyllä pitäisi nykyisten eläinsuojelumääräysten valossa MITENKÄÄN olla mahdollinen! Ja niille jotka nyt sanovat että turkistarhojen ketut ovat kesympiä ja eläintarhojen ketut ja siksi niillä on häkissä kaikki hyvin - no, ihminen on kesyttänyt koiraa jo ainakin 10 000 vuotta (kettuja on tarhattu vajaat 150 vuotta) eikä koirasta ole vieläkään saatu niin kesyä että sitä olisi lain mukaan lupa pitää verkkopohjaisessa häkissä edes lyhyttä aikaa.

Martti Palomäki Email_big
| 10.5.2012 17:39

Turkistarhaus on maatalouteen liittyvistä elinkeinoista lähes ainoa, joka:
- tulee toimeen ilman EU-tukia
- on normaalia yritystoimintaa yrittäjäriskeineen eikä mangu valtiota apuun, kun menee huonosti
- lähes 100% vientivoittoista

Turkistarhaus on myös ekologinen vaihtoehto. Ilman sitä luonnonvaraisia eläimiä metsästettäisiin hurjan paljon enemmän. Turkisten suosio on kasvanut erityisesti Kiinassa.

Onko tekoturkiksen omistaja muuten laskenut turkiksensa hiilijalanjälkeä?

Ninni Nokkonen Email_big
| 10.5.2012 16:51

Jo 90-luvulla kuluttaja-asiamies kielsi turkisalaa käyttämästä suoria ympäristöväittämiä turkisten markkinoinnissa, sillä on virheellistä väittää turkista ekologiseksi tuotteeksi. Turkistuotannosta aiheutuu vuosittain suuret määrät ammoniakki-, typpi- ja fosfaattipäästöjä. Muun muassa turkisten muokkaus, värjäys, kuljetus ja rehujen valmistus kuluttavat runsaasti energiaa.

Hanna VAlo Email_big
| 10.5.2012 13:13

Turkistarhaus on laillinen elinkeino, joka on merkittävä työllistäjä etenkin Pohjanmaalla. Viime vuonna turkisten myynti toi Suomeen 300 miljoonaa euroa vientituloja. Tänä vuonna myynnin arvo tulee kaksinkertaistumaan. Turkistuotannosta kertyneet verotulot ovat parantaneet Pohjanmaan kuntien taloudellista tilannetta huomattavasti näinä taloudellisesti vaikeina aikoina. Maaseudulla turkistuotanto on elinehto lukemattomille perheille. Sukupolvenvaihdoksia on tehty paljon viimeisten vuosien aikana ja selvä suunta on, että elinkeino kiinnostaa nyt myös nuoria.
Suomi on maailman suurin ketunnahkojen tuottajamaa. Mikäli tuotanto täältä loppuu, niin se siirtyy Kiinaan tai johonkin muuhun maahan, jossa ei ole vastaavaa eläinsuojelulainsäädäntöä, eikä muitakaan edellytyksiä harjoittaa turkiseläinten kasvatusta. Meillä eläimistä pidetään hyvää huolta ja sairaat eläimet hoidetaan. Sääolosuhteet ovat täällä turkistarhauksella suotuisat. Turkistarhaus vähentää fosforipäästöjä Itämereen, sillä roskakala soveltuu erittäin hyvin turkiseläinten rehun raaka-aineeksi. Turkiseläinlanta sopii biokaasun raaka-aineeksi, joten tuote on kaikin puolin ekologinen. Turkistarhausta ei pidä missään nimessä kieltää.

petteri perälä Email_big
| 9.5.2012 18:40

Valtion tulisi tällaisessa taloudellisessa tilanteessa tukea vahvasti turkiselinkeinoa ja kannustaa uusien tarhojen perustamiseen. Turkistarhaus on yksi parhaista mahdollisuuksista harjoittaa maaseudulla yritystoimintaa ja elättää perheensä ja tuoda verotuloja Suomeen. Eläinten hyvinvointiin tulee panostaa kuitenkin entistä enemmän. Turkiseläimet voivat pääsääntöisesti hyvin, mutta poikkeuksiakin löytyy. Eläinten hyvinvointi on myös tuottajille elintärkeää ja sitä tulee tutkimuksen ym. kautta parantaa jatkuvasti.

Anniina Valo Email_big
| 9.5.2012 17:37

Turkistarhaus on kamalaa! Se pitäisi ehdottomasti kieltää Suomessa.

Tuomas Heinonen Email_big
| 9.5.2012 16:39

Pitäisi saada koko maailmaa käsittäväksi tämä laki!

Tuire Keinänen Email_big
| 9.5.2012 12:55

Mulla tuossa lakiehdotuksessa tökkii tuo "Eläinten tarhaaminen turkisten tuottamiseksi on kielletty." Vaikka siinä on tuo "voidaan kieltää muissa tuotannollisissa tarkoituksissa"-kohta perässä.

Minä toivoisin lakiin selkeitä lajikohtaisia vähimmäisvaatimuksia, jotka pätisivät täysin riippumatta eläimen "käyttötarkoituksesta", ja ilman mitään porsaan tai ketun mentäviä reikiä. Käytännössä turkistarhaus loppuisi siihen, että laki määräisi samat vähimmäisvaatimukset turkiseläinten pitoon kuin esimerkiksi eläintarhojen eläimille. Jos laissa lukee että tarhaaminen turkisten tuottamiseksi on kielletty niin joku ketku keksii tuottaa turkiksia kutsumalla sitä joksikin muuksi kuin turkistarhaukseksi. Ja "voidaan kieltää" eläinsuojelulaissa kuulostaa samalta kuin "saatetaan ehkä joskus hyvällä säkällä kieltää jos satutaan muistamaan - tai sitten ei."

Milla Myyryläinen Email_big
| 9.5.2012 10:20

Turkisten tuonti, käyttö kasvatusteollisuus täytyisi saada jo loppumaan. Nykyaikana voimme valmistaa yhä parempia tekoturkiksia, kankaita jotka takaavat huomattavan lämmön ja suojan, kankaita joita ei pystytty kuvittelemaankaan esi-isiemme aikaan. Nyt turkisten käyttö, muododssa missä tahansa, on vain turhamaisuutta. Toivottavasti tämä laki tulee olemaan edistyksellinen ja suunnan näyttäjä myös muille maille.

Nora Trogen Email_big
| 8.5.2012 21:45

Olisi hienoa, jos Suomi voisi olla tämä todella moderni, kehittynyt maa ja sen asukkaat tukisivat tätä päätöstä. Pois turkikset katukuvasta ja näyteikkunoista! Kauppatori ei ole eettinen kauppapaikka eikä mitään käsityötä, kuten sitä mainostetaan, ennen kuin tämä tuote on vedetty sieltä ulos lopullisesti !!

Jonna Hietasalo Email_big
| 8.5.2012 21:09

Kyllä turkistarhaajillekin se elinkeino muualta löytyisi, eettisemmältä alalta -toivottavasti! Ihmisen julmuus on sanoin kuvaamatonta. Turkistarhaus ehdottomasti lopetettava! Nykyaikana ihminen ei TARVITSE turkista, pysymme lämpiminä muutenkin. Turkki on vain koristeena, mutta eiköhän kaikki jo myönnetä, ettei se turkki siinä ihmisen päällä näytä miltään, alkuperäiselle kantajalleen se kuuluu!

Ninni Nokkonen Email_big
| 8.5.2012 20:28

Jos jokaiselle eläimelle järjestettäisiin turkistarhalla niin hyvät elinolot, että eläinten hyvinvoinnista ei tarvitsisi olla huolissaan, ei turkistarhaus olisi taloudellisesti kannattavaa. Eläinten hyvinvointi ja alan taloudellinen kannattavuus eivät kulje käsikädessä vaikka kuinka sitä toivoisi. Rahan hankkiminen eläimen hyvinvoinnin kustannuksella on epäeettistä.

Monia huolettaa työttömyys, mikäli turkistarhaus kielletään lailla. Alaltahan jää luonnollisesti tarhaajia eläkkeelle ja monille nuoremmille turkistarhaus on vain sivuelinkeino. Useilla turkistarhaajilla on pätevyys johonkin toiseen ammattiin. Ehkäpä alalle ei enää kannattaisi kouluttautua, kun tiedossa on, että alaa vastustetaan hyvin laajasti?

Esi-isät ovat todellakin käyttäneet turkiksia vaatteina. Nyt elämme kuitenkin 2000-luvulla, ajalla jolloin turkis ei ole selviytymisen kannalta tarpeellinen varuste. Suurinta osaa turkiksista ei käytetä ihmisen lämpimänä pitämiseen vaan somisteena. Kokopitkiä turkkeja näkee yhä harvemmin, sen sijaan turkissomisteita näkee pipoissa, kauluksissa jne. Turkis on luksusta, aivan turhaa sellaista.

Monilla eläimillä ja ihmisillä on huonot oltavat ja näihin oloihin tulisi saada parannusta. Tällä lakiehdotuksella pyritään vaikuttamaan yhteen epäkohtaan. Muihin maailman epäkohtiin vaikutetaan muilla kampanjoilla ja monet erilaiset järjestöt tekevät koko ajan hurjan hienoa työtä sen eteen, että maailmaa saataisiin vähän paremmaksi, turvallisemmaksi, eettisemmäksi jne.

Maria Matleena Untinen Email_big
| 8.5.2012 19:50

Asia on hieman monipiippuinen. En minäkään hyväksy sitä mutta se saattaa olla joillekin se ainoa elinkeino valitettavasti maaseuduilla. Eläinten olot pitäisi olla paremmat. Liikkumatilaa enemmän jne.
Sitä en ymmärrä kun luonnonsuojelijat päästävät esim. minkit häkeistään metsään. Ne saavat aikaan aikamoista tuhoa luonnossa.
Eipä silti kyllä turkis on lämmin ja jo esi-isät metsästivät ja käyttivät niitä vaatteena.
Asia on vaikea. Jos ajatellaan vaikkapa kanoja, sikoja niin ei niidenkään olot ole kovin hääppöiset. Ihmiset syövät niiden lihaa. Maailmassa olisi paljon parantamisen varaa monessakin asiassa. Ihmisoikeudet, kidutukset, sodat jne.

johanna lindroos Email_big
| 8.5.2012 19:10

Puollan turkistarhauksen historiaan saattamista. Turkin käytön turhamaisuus ja tarpeettomuus suhteessa eläimille aiheutettuun kärsimykseen, tuskaan, luonnottomiin ja äärimmäisen rajoittaviin oloihin on mielestäni vahvasti epätasapainossa ajatellen, että eletään vuotta 2012, joka tarjoaa ihmiselle paljon vaihtoehtoja turkkiin pukeutumisen sijaan ja lämpimänä pysymiseen.

Jenny Laine Email_big
| 8.5.2012 18:40

Ihminen ei tarvitse turkkia selviytyäkseen hengissä! - eläin tarvitsee.
Toivon todella että turkistarhaus kielletään!!

Mia Huolman Email_big
| 8.5.2012 18:22

Kannatan turkistarhauksen lopettamista sekä turkisten tuontikieltoa muista maista. On vääryys ja rikos pitää eläimiä ko. olosuhteissa, missä ne eivät voi käyttäytyä vähääkään luonnonmukaisesti. Lisäksi turkikset ovat turhia nykyään.

Hanna Kivinen Email_big
| 8.5.2012 18:22

Olisi vihdoin aika tunnustaa, että rahan tekeminen ei ole hyväksyttävä peruste eläinten epäeettiselle kohtelulle. Näiden petoeläinten (ja muidenkin eläinten) pito lähes kaiken luontaisen käyttäytymisen estävissä häkeissä on yksinkertaisesti julmaa. Puhumattakaan niiden massateurastuksesta. Viitisen miljoonaa eläintä joka vuosi! Jo riittää.

Janina Paasonen Email_big
| 8.5.2012 18:18

Ihmisen sivistyneisyyden taso näkyy siitä miten ihminen kohtelee "heikompiaan", eli muita eläinlajeja!

Marika Kaartinen Os Malén Email_big
| 8.5.2012 17:19

Ihmiset käyttävät turhamaisuuttaan turkkeja. Ymmärtäisin jos elettäisiin jääkaudella eikä muuta vaatetusta olisi, mutta nyt on! Tosin yt on varmistettava se, etteivät kauppiaan ryhdy tilaamaan turkkejaan muualta päin maailmaa, jossa olot ovat vielä karmivammat!!! Eli toivon lakialoitetta, että turkisten tuontikin kielletään! Myös untuvatuotteiden tuotannolle saatava muutos!

armi runola Email_big
| 8.5.2012 17:12

Kannatan turkistarhauksen lopettamista.

Mirkka Salo Email_big
| 8.5.2012 17:02

Suomen turkistarhaus on maailmanlaajuisesti paheksuttu epäkohta eläinten kohtelussa. Suomi siirtyisi nykyaikaan lopettamalla turkiselinkeinon.

Minna Lahtinen Email_big
| 8.5.2012 16:40

Ihminen ei tarvitse turkista selviytyäkseen hengissä - eläin tarvitsee!

emilia hänninen Email_big
| 8.5.2012 16:00

Just mietin millasta ois olla ahtaassa kopissa koko elämä, EI SAATANA!!!! Pakko toteutua!!!! >,<

Jonna Ryhänen Email_big
| 8.5.2012 15:31

Toivon todella että tällainen laki meille saadaan!

Emmi Yletyinen Email_big
| 8.5.2012 14:57

Jos joku haluaa luonnonmukaisesti ja omavaraisesti elää, niin saa mennä metsään, kasvattaa ja metsästää oman ravintonsa ja jopa ampua/tappaa eläimiä saadakseen nahkaa ja turkista vaatteeksi, mutta se on ihan kiistaton fakta että jos on viimeaikoina turkiksen ostanut, niin sitä ei hengissä selviämiseen ole tarvinnut. Turkisteollisuuden työllisyysluvut ovat liioiteltuja ja Suomessa saa kyllä työtönkin töitä jos niitä vaan oikeasti haluaa tehdä. Ja jos luonnonmukaisuudesta aletaan puhua niin laillistetaanpa samantien kokkelikin sitten..

Jaana Viitanen Email_big
| 8.5.2012 14:22

Nykyajan ihminen EI TARVITSE TURKIKSIA PYSYÄKSEEN LÄMPIMÄNÄ.Täysi tarhaus kielto on perusteltua ja erittäin loogista.

Tarja Väisänen Email_big
| 8.5.2012 14:19

Eläinten tarhaaminen turkisten tuotannoksi on kiellettävä. Se että kyseisiä eläinten keskitysleirejä olisi sittenkin edelleen muualla maailmassa ja niissä asiat huonommin kuin meillä täällä ei riitä perusteluksi tämän kammottavan tuotannon jatkamiseksi. Ei meidän tule toimi julmasti vaikka muut niin tekevät, ollaan esimerkkejä muille ja toimitaan oikein.
Kannatan myös turkisten tuonnin kieltämistä. Ja suurin voima eläinten hyvinvoinnin edistämisessä on asenteiden muutoksella, tehdään turkisten käyttämisestä rumaa mainonnan keinoin.

Pice Willberg Email_big
| 8.5.2012 13:47

Todella kiellettävä!

Jari Kärkkäinen Email_big
| 8.5.2012 12:59

Minäkin vastustaisin luonnonmukaisen materiaalin tuotannon kieltämistä.
Turkistarhauksen kieltämistä kuitenkin kannatan, sillä siitä luonnonmukaisuus on kaukana.

Tuula Kuosa Email_big
| 8.5.2012 12:36

Toivottavasti kielletään!

Ninni Nokkonen Email_big
| 8.5.2012 11:58

Toivon todella, että turkistarhaus kielletään.

Juha Helin Email_big
| 8.5.2012 11:27

Vastustan ehdottomasti luonnonmukaisen materiaalin tuotannon kieltämistä. Turkis on erittäin hyvä ja lämmin materiaali, joka sopii pohjoisiin oloihin. Lisäksi uskon kotimaisen turkiseläinten kasvatuksen olevan merkittävästi paremmalla tolalla kuin monissa muissa maissa.

susanna nylander Email_big
| 8.5.2012 10:43

kannatan ehdottomasti minulla on tekoturkki

Arja Paakkanen Email_big
| 8.5.2012 10:24

Jospa tämä aloite auttaisi asiaa eteenpäin.Todella hyvä!!

Tero Pajunen Email_big
| 8.5.2012 10:18

Mitä edellytetään asiantuntijalta, jotta hänen lausunnollaan on painoarvoa?

Jenni Strömberg Email_big
| 8.5.2012 10:00

Todella tärkeä aloite.

Karoliina Lehmikangas Email_big
| 8.5.2012 09:51

Ehdottaisin myös turkisten tuontikieltoa.

Minna Hjort Email_big
| 8.5.2012 09:09

Erittäin tärkeä aloite!

Ari Mäkilä Email_big
| 7.5.2012 20:56

Kaiken maailman hihhuleita sitä onkin!

Vesa Saarinen Email_big
| 7.5.2012 15:15

Hyvä, tärkeä ja perusteltu aloite. Toivottavasti tästä saadaan kunnon kampanja!