State_1_idea
Risto Mutanen 26.8.2012 Email_big Katsottu viimeisen kuukauden aikana 272 kertaa

Lakisääteinen minimipalkka 10 €/tunti

Suomeen tulisi säätää lakisääteinen minimipalkka 10 €/tunti vuoden 2010 tasossa laskettuna. Vuonna 2012 tämä tarkoittaisi 10,50 €/tunti.

Suomessa on paljon aloja, joiden palkkataso jää alle 10 €/tunti eikä alle 10 € tuntipalkalla käytännössä tule enää missään toimeen.

Suomessa jo nyt monia työntekoon liittyviä asioita säädellään lailla. Mm. ylitöistä, vuosilomasta, sairausajan palkasta jne. säädetään lailla. Palkoista sen sijaan sovitaan edelleen monimutkaisilla, kankeilla ja vanhanaikaisilla työehtosopimusneuvotteluilla.

AY-liike on vuosikymmeniä toiminut Suomessa tulppana monilla hyödyllisille uudistuksille, kuten kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen. Samoin AY-liike on omalla toiminnallaan ylihinnoittelut mm. paperiteollisuuden käytönnössä ulos Suomesta. Metsäteollisuus ry:n tilastojen perusteella paperimiehen kuukausipalkka on keskimäärin n. 3670 €. Kohtuullisuuskäsityksen perusteella teollisuustyöntekijälle sopiva kuukausipalkka lisineen olisi n. 2500 €/kk. Myöskään monia aloja (esim. siivousala, viodeovuokraamot) AY-liike ei ole onnistunut nostamaan palkkakuopasta, vaan näillä aloilla palkat jäävät paljonkin alle 10 €/tunti.

Lailla tulisi säätää vähimmistuntipalkaksi 10 €/tunti vuoden 2010 tasossa laskettuna. Vähimmäispalkka sidottaisiin elinkustannusindeksiin ja sitä tarkistettaisiin kansaneläkeindeksillä joka vuosi.

Vuonna 2012 minimipalkka olisi 10,50 €/tunti.

Lisäksi tulisi säätää lakisääteiset ilta-, yö- ja pyhätyökorvaukset, jotka olisivat iltalisän osalta 40 %, yölisän osalta 50 % ja pyhätyökorvauksen osalta 55 % tuntipalkasta. Vuoden 2012 tasossa lisät olisivat:

Iltalisä 4,20 €/tunti
Yölisä 5,25 €/tunti
Pyhätyökorvaus 5,78 €/tunti

Iltalisää maksettaisiin klo 18-24 tehdystä työstä, yölisää 24-06 tehdystä työstä ja pyhätyökorvausta sunnuntaina ja muina pyhäpäivinä tehdystä työstä.

Lisäksi säädettäisiin lakisääteiset kokemusvuosilisät, jotka työkokemuksen mukaan porrastettuina olisivat

Alle 1 vuosi 0 %
1 vuosi 2 %
3 vuotta 5 %
5 vuotta 10 %
7 vuotta 12 %
10 vuotta 14 %
12 vuotta 16 %
15 vuotta 20 %

Kouluttamattomalle alle vuoden työkokemusta alalta omaaville työntekijöille voitaisiin enintään 3 kk:n ajalta maksaa harjoittelijapalkkaa, joka olisi 85 % tuntipalkasta. Lisäksi alle 20-vuotiaille työntekijöille maksettaisiin koululaispalkkaa, joka olisi 75 % tuntipalkasta työkokemuksen määrästä riippumatta.

Alan koulutuksen hankkineelle työntekijälle maksettaisiin lisäksi koulutustason mukaan porrastetut koulutuslisät:

Toisen asten ammatillinen koulutus 20 %
Alempi korkeakoulututkinto (AMK tai kandidaatti) 40 %
Ylempi korkeakoulututkinto 60 %

Lakisääteinen työaika olisi enintään 8 tuntia päivässä, kuten tähänkin asti. 8 tuntia ylittävältä osalta työntekijälle maksettaisiin ylityökorvausta 50 % tuntipalkasta.

Loma-ajan palkka laskettaisiin loman alkamisajankohtaan mennessä maksettujen palkkojen perusteella, kuten tähänkin asti ja lomaraha olisi 50 % loma-ajan palkasta, kuten tähänkin asti.

AY-liikkeen solmimien työehtosopimusten yleissitovuudesta luovuttaisiin asteittain siirtymäajan kuluessa, kuitenkin niin, että mikäli työntekijän TES:iin perustuva palkka tai palkanlisät ovat korkeammat kuin edellä mainitut, saa työntekijä pitää hänelle kuuluvat edut, mikäli työsuhde on solmittu ennen sitovien mimimipalkkasäädösten voimaantuloa.

Lähimmät keräyspisteet


Näytä koko kartta
Keräyspisteet osoitteineen

Asiantuntijalausunnot

Ei vielä lausuntoja

Kommentit

Risto Mutanen Email_big
| 6.9.2012 21:07

Huomaa kyllä, ettet ole lukenut malliani etkä ymmärtänyt sitä. Mallissani palkankorotukset perustuisivat TOTEUTUNEESEEN elinkustannusten nousuun toisin kuin nykyisessä, jossa liitot huutavat kilpaa toinen toistaan korkeampia palkankorotuksia ja siten ruokkivat inflaatiota.

Meillä on jo nyt DUUNARIALOJA, jotka ovat käytännössä hinnoitelleet itsensä ulos markkinoilta. Esim. ahtaajat ja paperimiehet ovat koulutukseensa nähden ylipalkattuja, samoin rakennusmiehet kohta.

Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa tällaiseen.

Esimerkkejä eri alojen minimipalkoista minun mallissani:

Kouluttamaton siivoojaa, alle vuosi työkokemusta (päivävuorot) 1732,50 €/kk
Laitoshuoltaja, alle vuosi työkokemusta (päivävuorot) 1905,75 €/kk
Rakennusmiehen PERUSPALKKA, 1905,75 €/kk + LISÄT
Sairaanhoitajan PERUSPALKKA 2079 €/kk + LISÄT
Luokanopettajan PERUSPALKKA 2225,25 €/kk + LISÄT

15 vuotta alalla toiminut siivooja saisi peruspalkkaa 2079 €/kk, 15 vuotta alalla toiminut rakennusmies saisi peruspalkkaa 2225,25 €/kk, 15 vuotta alalla toiminut sairaanhoitaja saisi peruspalkkaa 2425,50 €/kk, 15 vuotta alalla toiminut luokanopettaja saisi peruspalkkaa 2571,75 €/kk.

Meillä ei enää yksinkertaisesti ole varaa maksaa jokaiselle alalle toinen toistaan korkeampia palkankorotuksia eikä ylläpitää ay-liikkeiden hirmuvaltaa. Meidän on pakko säätää lakisääteiset vähimmäistyöehdot, jos aiomme pärjätä yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa.

Työnantaja saa edelleen halutessaan maksaa parempaa palkkaa.

Matti Haapala Email_big
| 6.9.2012 20:01

Onhan se kivaa, että saisi varmasti paljon rahaa. Mutta jos rahaa on liikkeellä liikaa, niin sehän johtaa inflaatioon.