Avoinministerio.fi ei ole enää saatavilla täällä. Kokeile openministry.info: tä.

Joukkoistaminen lainsäädännön näkökulmasta

Digitaalinen toimintaympäristö on mahdollistanut rajat ylittävän toiminnan eri aloilla, esimerkiksi ohjelmistojen tuotannossa ja rahoitusalalla. Tässä artikkelissa kerromme joukkoistamisesta, sen hyödyistä ja haasteista, lainsäädännön näkökulmasta. Löydä parhaat vinkit sekä pikalainojen tarjoajat Lainat.fi sivustolta.

Mitä joukkoistaminen on?

Joukkoistamisella tai joukkouttamisella (engl. crowdsourcing) tarkoitetaan lukuisille toimijoille hajautettua tuotanto- tai ongelmanratkaisumallia, jonka kehittymisen on mahdollistanut erityisesti viime vuosikymmenten aikana tapahtunut digitaalinen kehitys. Joukkoistaminen mahdollistaa maiden rajat ylittävän, niin sanotun kollektiivisen älykkyyden hyödyntämisen erilaisissa projekteissa, esimerkiksi verkossa tapahtuvassa sisällöntuotannossa.

Joukkoistaminen kaventaa myös perinteistä kuilua, joka eri alojen ammattilaisten ja harrastajien välillä on. Kyseessä voi olla joko työnä tai vapaaehtoisena talkootoimintana toteutettu projekti. Suomenkielisessä keskustelussa ilmiöstä käytetään toisinaan myös nimitystä yhteiskehittely.

Joukkouttamisen edut

Hajauttamalla tuotanto suurelle joukolle toimijoita voidaan projekti yleensä toteuttaa nopeasti ja tehokkaasti. Digitaaliset toimintaympäristöt mahdollistavat kielimuurit ja maanrajat ylittävän yhteistyön ja projektit voidaan pilkkoa erittäin pieniksi osakokonaisuuksiksi. Esimerkiksi rahoitusalalla vertaislainat mahdollistavat myös asiakkaiden näkökulmasta entistä joustavammat lainaratkaisut ja tehokkaamman kilpailuttamisen.

Joukkoistamisen haasteet

Crowdsourcingia on kritisoitu erityisesti siitä, etteivät siihen osallistuvat tiedä työn todellista arvoa. Usein kyseessä onkin ilmainen tai hyvin edullinen työ, jonka todellisen, kokonaisarvon tietää vain projektin toteuttava toimija. Palkkaus jää siten yksilön kannalta alhaiseksi, vaikka osallistuja voi olla alallaan hyvinkin arvostettu asiantuntija.

Erityisesti juridiikan näkökulmasta joukkoistamisen ongelmia ovat immateriaalioikeudet, esimerkiksi tekijänoikeudet. Joukkoistuksessa syntyneiden tuotteiden tekijänoikeudet ovat yrityksellä eikä työn faktisilla tekijöillä, esimerkiksi artikkelien kirjoittajilla tai videoiden tuottajilla. Maiden rajat ylittävässä toiminnassa tärkeää on myös tiedostaa, että eri maiden lainsäädäntö saattaa poiketa toisistaan. Yleisesti työtä koskevat ne lait, jotka ovat voimassa siinä maassa, jossa työ suoritetaan. Crowdsourcing kuitenkin madaltaa myös näitä aitoja ja luo uudenlaisia haasteita lainsäädäntöelinten ratkaistaviksi.


© 2024 Avoinministerio.fi. All Rights Reserved.